QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LƯ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LƯ ĐIỀU KHOẢN CÁ NHÂN TẠI QUY ĐỊNH BẢO MẬT

 

Quy Định Bảo Mật

Ứng dụng học tập trực tuyến, ứng dụng quản trị hoạt động đào tạo, Nền tảng trải nghiệm học tập thông báo đến bạn và cần sự đồng ư và cho phép của bạn để xử lư, thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cho bạn trong suốt quá tŕnh sử dụng Website và Ứng dụng di động (sau đây gọi chung là “Nền tảng trải nghiệm học tập”) như tại Quy định Bảo mật này. Nền tảng trải nghiệm học tập cam kết tuân thủ và giữ thông tin của bạn riêng tư và an toàn theo đúng các quy định của pháp luật. Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ư với Quy định Bảo mật khi đăng kư tài khoản, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lư dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ư cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ư hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Nếu bạn không đồng ư cho phép xử lư dữ liệu của bạn theo quy định này, vui ḷng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ư của bạn trong trương hợp bạn đă đồng ư trước đó.

Nền tảng trải nghiệm học tập của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn tới các website khác mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các Website khác mà bạn kết nối tới từ Nền tảng trải nghiệm học tập. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các Website khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Các dữ liệu cá nhân nào được thu thập từ bạn

Nền tảng trải nghiệm học tập, trong phạm vi phù hợp với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và phụ thuộc vào sự cung cấp theo toàn quyền quyết định của bạn, sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân theo một số cách từ các mục khác nhau trên nền tảng của ḿnh. Bao gồm các thông tin sau:

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

2. Ngày, tháng, năm sinh;

3. Giới tính;

4. Các thông tin về cư trú (bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ);

5. Quốc tịch;

6. H́nh ảnh của cá nhân;

7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu;

8. T́nh trạng hôn nhân;

9. Thông tin về mối quan hệ gia đ́nh (cha mẹ, con cái);

10. Địa chỉ email;

11. Các thông tin về lịch sử học tập và làm việc (bao gồm các tài liệu tham khảo);

12. Các câu hỏi bảo mật để xác minh khi đăng nhập vào hệ thống

13. Các thông tin tài khoản, chẳng hạn như ID người dùng và mật khẩu, quá tŕnh sử dụng tài khoản của bạn, thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đă mua hoặc có được trên nền tảng trải nghiệm học tập

14. Thông tin kỹ thuật và dữ liệu web chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản tŕnh duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản tŕnh cắm của tŕnh duyệt, hệ điều hành và nền tảng, phiên bản thiết bị di động quốc tế, định danh thiết bị, cách bạn sử dụng và xem bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng trải nghiệm học tập  và thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập nền tảng này;

15. Bất kỳ dữ liệu, thông tin khác do bạn chủ động cung cấp thông qua nền tảng của chúng tôi trong quá tŕnh sử dụng dịch vụ.

Và một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm:

16. Giọng nói của bạn thông qua các cuộc gọi được thu âm (nếu có);

17. Các nội dung đào tạo mà bạn xây dựng/đưa lên nền tảng trải nghiệm học tập

Nếu bạn lựa chọn đăng kư/liên kết tài khoản của bạn trên Nền tảng trải nghiệm học tập với tài khoản mạng xă hội khác của bạn, bạn cho phép chúng tôi có thể truy cập và thu thập, xử lư dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đă tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xă hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lư, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo Quy định Bảo mật này tại mọi thời điểm.

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đă có được sự đồng ư, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lư dữ liệu đó theo Chính sách này. Bạn phải gửi cho chúng tôi tài liệu hợp pháp chứng minh rằng bạn đă được sự đồng ư và cho phép.

Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích (chưa đầy đủ) sau:

1. Để xác minh danh tính của bạn và để quản lư tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đă thiết lập với chúng tôi;

2. Để cung cấp dịch vụ cho bạn, cụ thể ở đây là các dịch vụ liên quan đến học tập và xác thực đảm báo đúng người và đúng tài học vào nền tảng trải nghiệm học tập

3. Liên lạc với bạn để xử lư và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn

4. Để cải thiện Nền tảng trải nghiệm học tập này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;

5. Để thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của người dùng;

6. Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đă yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;

7. Tuân thủ mệnh lệnh của ṭa án hoặc quy tŕnh pháp lư khác hoặc các yêu cầu pháp lư và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lư nào; và

8. Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

(gọi chung là “ Các mục đích ”)

Cookies là ǵ và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Nền tảng trải nghiệm học tập có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dơi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới tŕnh duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Nền tảng trải nghiệm đ̣i hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

(1) Nhận dạng và gắn nhăn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

(3) Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

Nền tảng trải nghiệm học tập cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Nền tảng trải nghiệm học tập của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Nền tảng cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu tŕnh duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Dữ liệu của bạn được xử lư như thế nào

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lư tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập Nền tảng từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng đó được hiểu là bạn đồng ư chuyển dữ liệu của ḿnh ra ngoài phạm vi quốc gia/vùng lănh thổ đó và gửi tới Việt Nam. Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lư bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. Ứng dụng sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bằng việc cung cấp thông tin của ḿnh, bạn đồng ư để Website, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc đơn vị cung cấp ứng dụng trải nghiệm học tập có thể sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Các mục đích nêu trên và quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại Nền tảng trải nghiệm học tập. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Nền tảng trải nghiệm học tập của bạn, trừ các trường hợp sau đây.

1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ư. Ví dụ, các dữ liệu mà bạn tương tác, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đă có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích, nhu cầu mà bạn đă tŕnh bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi cho thuê nền tảng trải nghiệm để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, quá tŕnh học tập, tương tác trên nền tảng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lư, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lư hoặc chiếu theo quy tŕnh của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Ứng dụng trải nghiệm học tập, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Ứng dụng trải nghiệm học tập, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong t́nh huống Ứng dụng trải nghiệm học tập trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, th́ Ứng dụng trải nghiệm học tập hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá tŕnh chuyển giao được toà án về phá sản đồng ư.

5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị khác của chúng tôi. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Nền tảng trải nghiệm học tập hay các tài sản khác liên quan.

Các quyền lựa chọn của bạn

Nếu bạn chọn không đăng kư hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn Nền tảng trải nghiệm học tập.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên tŕnh duyệt của ḿnh, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Nền tảng trải nghiệm học tập có yêu cầu đăng kư sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đă được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của nền tảng này ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Các rủi ro và những biện pháp an toàn

Hăy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ và công khai thông tin cá nhân của bạn trên internet, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lư cần thiết, Nền tảng trải nghiệm học tập có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Rút lại sự đồng ư

Bất kỳ lúc nào bạn đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ư của ḿnh đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lư dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào như đă nêu ở trên bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt để xác nhận việc bạn rút lại sự đồng ư.

Lưu ư rằng nếu bạn rút lại sự đồng ư của ḿnh đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lư dữ liệu cá nhân của bạn theo Các mục đích như đă nêu ở trên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Trong trường hợp như vậy, các quyền pháp lư và biện pháp khắc phục của chúng tôi rơ ràng vẫn sẽ được bảo lưu.

Thay đổi Quy định Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập Quy định Bảo mật này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi, cập nhật này sẽ được thông báo đến tất cả người dùng trên Nền tảng của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định Bảo mật này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lư, bảo vệ và / hoặc xử lư dữ liệu cá nhân của bạn.